KUIDAS SAADA LIIKMEKS?

liikmed.jpgMTÜ Eesti Lohesurfiliit liikmestaatust saavad taotleda kõik lohesurfispordiga tegelevad füüsilised ja juriidilised isikud. Juriidilise isiku avaldus peab sisaldama füüsiliste isikute nimekirja, kes esindavad Liidus juriidilist isikut ning kellele laienevad Liidu põhikirjast tulenevad õigused ja kohustused.Liikmeks saamiseks peab soovija täitma liikmeks astumise AVALDUSE.Lisaks peab soovija tasuma esimese aasta liikmemaksu MTÜ Eesti Lohesurfiliit arveldusarvele 221040180329, Hansapank. Esimesel aastal on liikmetasud järgmised:

aastatasu 150kr (kuni 18 aastane), 300kr (18 aastane ja üle selle) + 100kr sisseastumistasu (kuni aprilli lõpuni ei pea tasuma uue liikme sisseastumistasu).

MTÜ Eesti Lohesurfiliidu liikmestaatus antakse liikmele igal aastal mai kuu algusest kuni järgmise aasta aprilli lõpuni. Liikmestaatust saab pikendada lisakuu ehk mai kuu jooksul, mittepikendamisel liikmestaatus aegub. Kui liikmestaatus on üle kuu aja aegunud peab Liidu endine liige uuendamiseks tasuma aastamaksuna uue liikme tasu. Iga aasta mai esimesel nädalal korraldab Liit üldkoosoleku majandusaasta kokkuvõtte andmiseks ning tegevusaruande planeerimiseks. Hääletada saavad ainult kehtiva liikmestaatusega Liidu liikmed.

One thought on “KUIDAS SAADA LIIKMEKS?